Les meir om våre rådgivingstenester

PLAN OG ARKITEKTUR

OSE tilbyr ei rekke tenester innan overordna planlegging, reguleringsplan og planprosessar.


BYGGESAK OG UAVHENGIG KONTROLL

OSE har høg kompetanse og lang erfaring innan byggesakstenester og uavhengig kontroll for alle fag.


BYGGTEKNIKK OG PROSJEKTSTYRING

OSE tilbyr byggteknisk rådgiving, prosjektering og prosjektstyring – frå idé til ferdig bygg.


TAKST

Våre takstmenn gir deg ei trygg vurdering av verdiane dine innan bustad, næring og landbruk.

Gode råd i rett tid, hindrar både harm og strid

IVAR AASEN