Er du vår nye kollega?

Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og god utvikling i selskapet, lyser vi ut tre nye stillingar til våre kontor i Ørsta og Ålesund. Send søknad og CV innan 25. januar 2022.

Sjå ledige stillingar


Korleis kan vi hjelpe deg eller di verksemd?

PLAN OG ARKITEKTUR

OSE tilbyr ei rekke tenester innan overordna planlegging, reguleringsplan og planprosessar.


BYGGESAK OG UAVHENGIG KONTROLL

OSE har høg kompetanse og lang erfaring innan byggesakstenester og uavhengig kontroll for alle fag.


BYGGTEKNIKK OG PROSJEKTSTYRING

OSE tilbyr byggteknisk rådgiving, prosjektering og prosjektstyring – frå idé til ferdig bygg.


TAKST

Våre takstmenn gir deg ei trygg vurdering av verdiane dine innan bustad, næring og landbruk.

Gode råd i rett tid, hindrar både harm og strid

IVAR AASEN