Kva gjer snø og is med hustaket?

Har du sett istappar hengande frå takrenner og takutstikk fleire stader? Det er fleire grunnar til å passe på ising frå taket i kulden.

Slik unngår du frostskadar i vinter

Vinter og kulde kan føre til vasslekkasjar som følgje av frostsprengte vassrøyr. Er du føre var, kan du enkelt førebygge slike skadar.

OSE vert gullsponsor for VTI Fotball

OSE har signert gullsponsoravtale med Volda Turn- og Idrettslag, som gjer eit framifrå arbeid med aktivitet og idrettsglede for alle aldrar.

Ny fløy ved Kulatoppen omsorgssenter

OSE har i 2020 vore byggherreombod og ansvarleg for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i samband med nybygg ved Kulatoppen omsorgssenter.