Forprosjekt gang- og sykkelveg

Turveg, turløype eller tursti? OSE utarbeidar forprosjekt for ulike tiltak, som mellom anna gang- og sykkelveg.