Ørsta servicekontor

I desse dagar er ombygginga av servicekontoret ved Ørsta Rådhus godt i gang. OSE har levert den arkitektoniske beskrivelsen og har vore rådgivande ingeniør bygg (RIB) og rådgivande ingeniør brann (RIBr).

OSE veks i 2018

Så langt i 2018 har OSE styrka staben sin med to nye medarbeidarar; Pia Nic Petersen og Marius Lianes.

Ny dagleg leiar i OSE

Tor Egil Meland har overtatt stafettpinnen etter Jonas Reitan som dagleg leiar i OSE. Det er altså eit skifte innan bedrifta, kor begge har jobba i ei årrekke.  Tor Egil har vore tilsett i OSE sidan 2004, og er utdanna byggingeniør og takstmann.

Marine Harvest Steinsvika, Volda

Eitt av Norges største produksjonsanlegg for settefisk. 8000 m². Verdens største resirkuleringsanlegg for landbasert produksjon.