Kva gjer snø og is med hustaket?

Har du sett istappar hengande frå takrenner og takutstikk fleire stader? Det er fleire grunnar til å passe på ising frå taket i kulden.