OSE søkjer arealplanleggar

OSE har mykje erfaring innanfor arealplanlegging lokalt og regionalt og ser no etter ein arealplanleggar til vårt kontor i Ålesund.