Ny fløy ved Kulatoppen omsorgssenter

OSE har i 2020 vore byggherreombod og ansvarleg for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i samband med nybygg ved Kulatoppen omsorgssenter.