Byggesak og uavhengig kontroll

OSE har høg kompetanse og lang erfaring innan byggesak og kan handtere utforming, innsending og oppfølging av byggesøknad heilt fram til godkjenning og ferdigattest ligg føre. Vi gjennomfører uavhengig kontroll for alle fag og legg til rette for ei god gjennomføring av kontrollen.

Våre tenester

Byggesak

 • Ansvarleg søkar
 • Byggesøknad
 • Eigedomsdeling / frådelingssøknad
 • Seksjonering
 • Situasjonsplan
 • Søknadsteikningar

Uavhengig kontroll

 • Brannkonsept
 • Geoteknikk
 • Konstruksjonssikkerheit
 • Bygningsfysikk
 • Fuktsikring i våtrom
 • Lufttettheit

Les meir om våre tenester innan byggesak og uavhengig kontroll i menyen. Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande prat!