Ansvarleg søkar

For enkelte mindre arbeid, kan du sjølv vere ansvarleg for å sende søknad til kommunen. Med OSE som ansvarleg søkar, er vi din representant ovanfor kommunen og vi tek ansvar for heile byggesøknaden.

I tillegg til søkar, må alle arbeid og/eller fagområde vere belagde med ansvar. Det betyr at fagfolk må erklære ansvar for arbeidet som skal utførast. Som ansvarleg søkar, sørger OSE for ein oversiktleg gjennomføringsplan.