Byggesøknad

Skal du i gang med eit byggeprosjekt og er usikker på korleis du går fram? Plan- og bygningslova og byggesaksforskrifta stiller krav til alle byggearbeid og om du må søke for å bygge på eigedomen din.

Som tiltakshavar er du ansvarleg for at byggearbeidet har rett kvalitet og er i samsvar med plan. Med OSE som ansvarleg søkar, kan vi påsjå at alle krav blir teke hand om og at din byggesøknad blir oversiktleg og inneheld nødvendige opplysningar, slik at kommunen kan behandle saka.

Les meir om ansvarleg søkar