Gratis startrådgiving på byggesak

OSE har høg kompetanse og lang erfaring innan byggesak og bidreg med råd og bistand i alle fasar av ei byggesak, frå idè til ferdigstilling. Våre rådgivarar bistår både store og små private og offentlege utbyggarar med å innhente nødvendige løyve i samband med gjennomføring av utbyggingsprosjekt.

Det er nesten ingen byggesaker som er like. I OSE kan vi hjelpe deg med mellom anna byggesøknad, eigedomsdeling og frådeling, seksjonering, situasjonsplan, søknadsteikningar og moglegheitsutredning.  

Har du spørsmål eller saker du ønskjer å diskutere? Vi tek gjerne eit møte med deg – no får du gratis startrådgiving på byggesak.

Camilla Fjørtoft er rådgivar på byggesak og arbeider ved kontoret vårt på Moa i Ålesund. Ho har lang fartstid i bransjen og kan hjelpe deg med alle tenester innan byggesak.  

Tlf. 912 48 864
E-post: camilla@oseing.no 

* Gratis startrådgiving gjeld eit første møte (ca. 1 time). Ved ønske om meir bistand, gir vi eit gunstig tilbod på vidare arbeid.