Bygningsfysikk

Uavhengig kontroll av bygningsfysikk blir gjennomført ved kontroll av prosjektering og utføring. Kontrollkravet for prosjektering er avgrensa til energieffektivitet og detaljprosjektering av lufttettheit og fuktsikring i ytterveggar, tak og terrasser, og kontrollkravet for utføring er avgrensa til byggfukt, lufttettheit og ventilasjon. Føremålet er å påvise at dette er gjennomført og dokumentert som prosjektert.