Geoteknikk

Uavhengig kontroll av geoteknikk blir gjennomført ved kontroll av kvalifisert undersøking for å bestemme geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse.

Ved kontroll av utføring, skal ein ved stikkprøve kunne påvise at føresetnader i prosjekteringa er representative for forholda på byggeplass, at geotekniske oppgåver er gjennomført og dokumentert som prosjektert og at dei er følgt opp og rapportert slik prosjekterande har vist.