Konstruksjonssikkerheit

Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerheit blir gjennomført ved kontroll av prosjektering, avgrensa til risiko for samanbrot i hovudberesystem og prosjekteringsgrunnlaget sine lastføresetnader, berekning av stabilitet og materialeigenskapar.

Kontrollkrav til utføring er avgrensa til at hovudberesystem er utført som prosjektert, samt stikkprøvekontroll av at brukte materialer har dei eigenskapane som er lagt til grunn i prosjekteringa.