Byggteknikk og prosjektstyring

Byggteknikk er sjølve drivhjulet i eit byggeprosjekt og ein viktig funksjon å fylle for å sikre eit godt resultat. OSE tilbyr byggteknisk rådgiving og prosjektering for alle prosjektfasar, og kan bidra frå idé til ferdig bygg.

Prosjektstyring er faga som planlegg og losar prosjekta framover rette leia: Alle byggeprosjekt må ha prosjektleiing, samordning av prosjekteringsfaga og byggeleiing. Vidare trengst kostnadskalkylar og oppfølging av prosjektkostnadar – alt dette er fag som OSE har lang erfaring med.