Byggelånskontroll

Byggelånskontroll er fagkunnig tilsyn av byggeprosjekt der bankar yter lån til byggherren. I oppdrag for bankane ser me til at pengane dei lånar ut går til prosjektet, og at lånet er sikra med tilførte verdiar i bygget. Omfanget av tilsynet varierer mellom oppdraga: For nokre kundar gjer me enkel oppfølging av byggerekneskapen og framdrift byggeplass, medan andre ynskjer at me kontrollerer meir  inngåande teikningar, budsjett og fakturaer og at arbeidet utførast med rett handverksmessig kvalitet for sikring av panteverdien.