Byggeleiing

Byggeleiing er eit administrativt oppdrag med hovudvekt på leiing, styring og kvalitetssikring av leverandørar og utførande entreprenørar. Byggeleiaren skal ivareta byggherrens interesser under utføringsprosessen på byggeplassen. Han kjem normalt inn i prosjektet etter at det meste av prosjekteringa er utført og kontrahering av entreprenørane er føreståande. Det kan være hensiktsmessig å engasjere byggeleiaren noko tidlegare for å delta i utforminga av administrative rutine for byggeplassen. (RIF, veiledar for byggeleiing)

Ose Ingeniørkontor AS er tilknytt RIF (Organisasjonen for rådgjevarar) med ansvarsforsikring gjennom RIF Forsikringsservice AS.