Byggteknikk er sjølve drivhjulet i eit byggeprosjekt og er ein viktig funksjon å fylle for å sikre eit godt resultat. OSE tilbyr byggteknisk rådgiving og prosjektering for alle prosjektfasar, og kan bidra frå idé til ferdig bygg.