Bygningsfysikk

OSE har kompetanse innan bygningsfysikk for å sikre ei bygning for indre og ytre påkjenningar relatert til klima. Vi kan utarbeide retningslinjer som tek omsyn til varmetransport, fuktsikring, stråling og energikrav i gjeldande regelverk.