Geoteknikk

Prosjektering av geoteknikk er nødvendig i dei fleste byggeprosjekt og er viktig å ha kjennskap til for mellom anna å kunne sikre gode fundamenteringsløysingar. OSE tilbyr vurderingar og råd innan geoteknikk, og kan skreddarsy solide og effektive løysingar.

Vi er i tillegg tilknytt eit rådgivingsselskap med spesialkompetanse innan geoteknikk og geologi og kan difor løyse problemstillingar av høg kompleksitet.