Konstruksjonssikkerheit

Byggverk skal prosjekterast og utførast slik at sikkerheit mot brot, tilstrekkeleg stivheit og stabilitet for laster blir teke hand om.

OSE har god kompetanse på dette området og prosjekterer konstruksjonar i tre, stål og betong. Vi kan bistå i alle delar av ei prosjektfase – frå idémyldring til produksjon av arbeidsgrunnlag.

Vi ønskjer å sikre at konstruksjonen blir bygd på ein fornuftig måte med omsyn til type konstruksjon og byggemåte, slik at det er trygt i alle delar av prosjektet.