Teikning

OSE lagar alt frå komplette søknadsteikningar, tilbodsteikningar til detaljering og arbeidsteikningar alt etter tiltakshavar sine ønske og behov. Vi har lang erfaring med teikning av alt frå forretning-/kontorbygg, lagerbygningar, fabrikkbygningar, skular, driftsbygningar, kraftstasjonar, dam/inntak, veganlegg, bruer, skredvern til off./privat avløpsanlegg.

I vårt arbeid brukar vi program som Revit, AutoCad, Gemini terreng og Civil 3D. Vi har eige landmålingsutstyr og vi kan bistå med innmåling av eksisterande terreng og utstikking av anlegg/bygg.