Bygningsfysikk

OSE har nødvendig kompetanse innan bygningsfysikk, for å sikre ei bygning for indre og ytre klimapåkjenningar. Vi kan utarbeide retningslinjer som tek omsyn til varmetransport, fuktsikring, stråling og energikrav i  gjeldande regelverk.