Geoteknikk

Prosjektering av geoteknikk er nødvendig i dei fleste byggeprosjekt, og er viktig å ha kjennskap til for blant anna å kunne sikre gode fundamenteringsløysingar. OSE kan tilby vurderingar og råd innan geoteknikk, og kan skreddersy solide og effektive løysingar.

OSE er i tillegg tilknytt eit rådgivarselskap med spesialkompetanse innan geoteknikk og geologi, og kan difor løyse problemstillingar av høg kompleksitet.