Kalkyler

Kalkylar er kvalifisert rekning for å anslå kva prosjektet vil koste i kroner. OSE har mykje erfaring og godt treff på kalkulering og nyttar fagkunnskap med erfaringstal frå fleire liknande prosjekt.

OSE utfører kalkylar på alt frå hotell- og kontorbygg, via idrettshallar og -baner, til lagerbygg og garasjar. Vi kan også rekne på miljøbelastning og livssykluskostnadar.