Konstruksjonssikkerheit

Byggverk skal prosjekterast og utførast slik at sikkerheit mot brudd, tilstrekkeleg stivheit og stabilitet for laster blir ivareteke. OSE har god kompetanse på dette området, og prosjekterer konstruksjonar i tre, stål og betong. Vi kan bistå i alle deler av ei prosjektfase – frå idémyldring til produksjon av arbeidsgrunnlag. Vi ønsker å sikre at konstruksjonen byggast på ein fornuftig måte med tanke på type konstruksjon og byggemåte – slik at sikkerheita er ivareteke i alle deler av prosjektet.