Konstruksjonstryggleik

Byggverk skal prosjekterast og utførast slik at tryggleik mot brudd, tilstrekkeleg stivheit og stabilitet for laster blir ivareteke.

OSE har god kompetanse på dette området, og prosjekterer konstruksjonar i tre, stål og betong. Vi kan bistå i alle delar av ei prosjektfase – frå idémyldring til produksjon av arbeidsgrunnlag. Vi ønsker å sikre at konstruksjonen blir bygd på ein fornuftig måte med tanke på type konstruksjon og byggemåte – slik at det er trygt i alle delar av prosjektet.