Prosjektstyring er faga som planlegg og losar prosjekta framover rette leia: Alle byggeprosjekt må ha prosjektleiing, samordning av prosjekteringsfaga og byggeleiing. Vidare trengst kostnadskalkylar og oppfølging av prosjektkostnadar – alt dette er fag som OSE har lang erfaring med.