Prosjekteringsleiing

Prosjekteringsleiing er leiing og styring av prosjekteringa av eit bygg/anlegg, og samordning mot den tidsplanen, kvaliteten og kostnad som er vedteken.

Ansvaret som koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen ligg óg ofte til funksjonen.