Uavhengig kontroll

Ein uavhengig kontroll skal sjå til at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeida, og at prosjektering og utføringa er i samsvar med gjeldande regelverk. Hensikta med reglane er å bidra til at det vert bygd med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for liv, helse og tryggleik og kor konsekvensane av feil er alvorlege. OSE kan gjennomføre uavhengig kontroll for alle fag, og legg til rette for ei god gjennomføring av kontrollen.