Detaljplan GS Skodje kyrkje – Olmanngjerdet

OSE har utarbeidd detaljplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg på Skodje – tildegare Skodje kommune.

Planen legg til rette for:

  • Ny gang- og sykkelveg langs fv 5942
  • Eksisterande avkøyrsler
  • Utviding av fylkesvegen