Detaljplan for hyttefelt på Nøre Sulafjellet

OSE har utarbeidd detaljplan for hyttefelt på Nøre Sulafjellet – Sula kommune.

Planen legg til rette for:

  • 15 nye hytter
  • Avklaring naturfare
  • Sikring av nyare tids kulturminne