Detaljplan Nordstranda – Oksneset B4

OSE har utarbeidd reguleringsplan for bustadområde på Valderøya – Giske kommune.

Planen legg til rette for 5 bueiningar og leikeareal.