Detaljplan Vigra næringspark nord

OSE har utarbeidd detaljplan med konsekvensutgreiing for næringsområde ved Vigra flyplass – Giske kommune.

Planen legg til rette for:

  • Leggje til rette for framtidig næringsutbygging
  • Høgare utnytting
  • Betalingsparkering
  • Ladestasjonar for el-bilar

Konsekvensutgreiing for landskap, bygningsmiljø og volum og sal av plasskrevjande varer.