Hjeltefjorden Sjøfront

OSE er ansvarleg for prosjektering av kaikonstruksjon og av molo som skal forbinde anlegget til fastlandet. Prosjektering av areal og landskap utførast av OSE sin landskapsarkitekt. Vår fokus er å gi dei konstruktive løysningane ein naturleg tilpassing til dei stadlege forholda på land og til sjøs. Målet er ein god heilskap i området.

Moloen vil gjere Ternholmen i Hjeltefjorden tilgjengeleg frå land, og det er planlagt oppstart av arbeidet vår 2019. I tillegg til kaikonstruksjon og landfast molo skal det etablerast flytemolo i tilknytning til hamna.

Ørsta er godt representert i prosjektet, og leveranse av flytemolo og utriggarar står Marina Solutions for.

Foto: frå Ternholmen mot land