Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og god utvikling i selskapet, ser vi stadig etter fleire dyktige medarbeidarar som kan bli ein del av vårt engasjerte tverrfaglege miljø.

OSE består i dag av 20 tilsette som jobbar saman for å nå felles mål og leverer tenester innan plan og arkitektur, byggesak og uavhengig kontroll, byggteknikk og prosjektstyring og takst. Gjennom fagkompetanse og prosjekterfaringar, arbeider vi for dei beste løysningane i kvart prosjekt og fokuserer på å skape verdiar for kundane våre og bidra til positiv samfunnsutvikling.

Har du relevant kompetanse og/eller erfaring innan eitt eller fleire av våre fagfelt? Sjå våre ledige stillingar eller send oss gjerne ein open søknad på firmapost@oseing.no

Ledige stillingar