Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og god utvikling i selskapet, ser vi stadig etter fleire dyktige medarbeidarar som kan bli ein del av vårt gode og engasjerte tverrfaglege miljø.

OSE består i dag av 20 tilsette som jobbar saman for å nå felles mål. Gjennom fagkompetanse og prosjekterfaringar, arbeider vi for dei beste løysningane i kvart prosjekt og vi fokuserer på å skape verdiar for kundane våre og bidra til positiv samfunnsutvikling.

Vi utfører rådgivande tenester innan våre fire seksjonar:

Har du relevant kompetanse og/eller erfaring innan eitt eller fleire av våre fagfelt? Sjå våre ledige stillingar eller send oss gjerne ein open søknad på firmapost@oseing.no

Ledige stillingar