Ny fløy ved Kulatoppen omsorgssenter

OSE har i 2020 vore byggherreombod og ansvarleg for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i samband med nybygg ved Kulatoppen omsorgssenter.

Forprosjekt gang- og sykkelveg

Turveg, turløype eller tursti? OSE utarbeidar forprosjekt for ulike tiltak, som mellom anna gang- og sykkelveg.