OSE søkjer takstmann

Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og god utvikling i selskapet ser vi etter ein ekstra takstmann til vårt kontor i Ålesund.

OSE søkjer sivilarkitekt

Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og god utvikling i selskapet ser vi etter ein erfaren sivilarkitekt.