Er du vår nye kollega?

Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og god utvikling i selskapet, lyser vi ut tre nye stillingar til våre kontor i Ørsta og Ålesund. Søknadsfrist er tysdag 25. januar 2022.