Varsel om oppstart detaljplan ny barnehage Godøy

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 19/10 m. fl. i Volda kommune.

Varsel om oppstart detaljplan BKB3 Volda kommune

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 19/10 m. fl. i Volda kommune.