Hjeltefjorden Sjøfront

OSE er ansvarleg for prosjektering av kaikonstruksjon og av molo som skal forbinde anlegget til fastlandet. Prosjektering av areal og landskap utførast av OSE sin landskapsarkitekt.

Devoldfabrikken, Langevåg

Devoldfabrikken i Langevåg går frå fabrikkområde til kontor og kjøpesenter. I all utvikling her legg ein stor vekt på historia. OSE har sidan 2010 vore engasjert med byggherrerådgivning,  prosjektleiing og prosjekteringsleiing, kalkylar, utføringskontroll, SØK og RIB for alle fasar.  Ved ombygging av eit heilt område, der nyaste bygg nærmar seg 70 år, er kunnskap om […]