Devoldfabrikken, Langevåg

Devoldfabrikken i Langevåg går frå fabrikkområde til kontor og kjøpesenter. I all utvikling her legg ein stor vekt på historia. OSE har sidan 2010 vore engasjert med byggherrerådgivning,  prosjektleiing og prosjekteringsleiing, kalkylar, utføringskontroll, SØK og RIB for alle fasar.  Ved ombygging av eit heilt område, der nyaste bygg nærmar seg 70 år, er kunnskap om […]