Forprosjekt Grindvika – Straumen

OSE AS har på oppdrag frå Skodje kommune utarbeida eit forprosjekt som vurderer moglegheitene for å leggje til rette for gang- og sykkelveg på strekninga Grindvika - Straumen.

Hjeltefjorden Sjøfront

OSE er ansvarleg for prosjektering av kaikonstruksjon og av molo som skal forbinde anlegget til fastlandet. Prosjektering av areal og landskap utførast av OSE sin landskapsarkitekt.