Landskapsanalyse

OSE har utarbeidd landskapsanalyse for å avklare tilhøve til kulturminne for nytt næringsbygg - Ålesund kommune.

Områdeplan Fiskåholmen

OSE har utarbeidd områdeplan med konsekvensutgreiing for næringsområde på Fiskåholmen - Vanylven kommune