TILSETTE

Administrasjon

Plan, infrastruktur og landskap

Byggteknikk og prosjektstyring

Takst

Trond Ose

Seksjonsleiar, Partnar
Sivilingeniør, RIF-godkjent rådgivar, Takstmann Norsk Takst

Avdeling Ålesund/ Ørsta