Leikanger skule og grendahus, Herøy kommune

Tilbygg med undervisningsrom i hovudplan og idrettslaglokaler i underetasje. Tilbygg til grendahus med undervisningskjøkken og øvingsrom. Oppgradering av fasadar og rømningsvegar i eksisterande skulebygningar.

Prosjekteringsleiing og prosjektering alle fag PRL, ARK, RIB, RIByFy, RIBr, RIV og RIE, kalkyler.