Nakkestranda hytte og bustadfelt

OSE har utarbeidd detaljreguleringsplan med tilhøyrande føresegner og planomtale for Nakkestranda hytte og bustadfelt. Vi har brukt teikningsprogramma Focus Arealplan/AutoCAD og Gemini Terreng.