Områdeplan Fiskåholmen

OSE har utarbeidd områdeplan med konsekvensutgreiing for næringsområde på Fiskåholmen – Vanylven kommune.

Planen legg til rette for:

  • Større samanhengande næringsareal med djuvasskai
  • Avgrense utfylling i sjø
  • Sikre grøntareal

Konsekvensutgreiing for landskap, naturmangfald, støy, samfunnstryggleik og beredskap og risiko og sårbarheit.