OSE AS utvidar – ny ansvarleg søkjar

Møt vår nye ansvarlege søkjar, Eivind Flåskjer.

Han synes stillinga såg spennande ut, og var klar for å jobbe med byggesaker frå den andre sida av bordet!

«Nye interessante oppgåver i OSE, mindre reisetid var viktig moment som spelte ei rolle når eg såg søknaden», seier Eivind. Dessutan er OSE ei lokal Ørsta- bedrift i fin vekst, og med fleire spennande prosjekt og oppgåver framover.

Eivind kom til OSE etter 10 år – og tallause turar frå Ørsta til rådhuset i Fosnavågen.

I Herøy kommune opparbeida han seg ei solid erfaring og kjenner godt til saksarbeid frå det kommunale/ offentlege perspektivet, som er ei god erfaring inn mot saksarbeidet han no tar fatt på.

I OSE AS får Eivind Flåskjer stillinga som prosjektleiar Byggesak og ansvarleg søkjar.

Komplekst, men OSE kan byggesak

Søknadspliktig tiltak etter plan – og bygningslova krev ansvarsrett og godkjent føretak som kan ta på seg Ansvarleg søkjar funksjonen.

OSE AS har lang erfaring innan byggesak, og merkar ein betydeleg vekst av byggesaker, både frå private og profesjonelle utbyggjarar.

Byggesaka er i dag meir kompleks ein nokon gong, og behovet for fagleg kompetanse og erfaring på dette arbeidet aukar. Tidlegare kunne ein i mykje større grad ta turen til byggesaksavdelinga hjå eigen kommune, å få den hjelpa ein trengde for utfylling av byggesaka.

Dette har endra seg mykje, og i retning at ansvarleg søkjar er rådgjevaren fram til innsending av byggesak, og din representant ovanfor kommunen gjennom heile byggesaksprosessen. I tillegg å være godkjenningsinstans har kommunen vorte meir og meir digitaliserte og det har blitt større krav til god dokumentasjon og kvalitet på det som skal følge ei byggesak.

Ørstingen Eivind Flåskjer er siste tilskot til OSE AS sin voksende stab. Han vil saman med fagansvarleg på byggesak, Liv Karin Egset handtere di byggesak med utforming, innsending og oppfølging av byggesøknad heilt fram til godkjenning og ferdigattesten ligg føre.

Vi er glade for å ta i mot Eivind og ynskjer velkommen!