Grilstad sitt nye produksjonslokale på Stranda

Spekevarer frå Stranda har hatt god salsvekst gjennom fleire år, og det nye bygget vil gi utvida plass til blant anna pakking, ekspedisjon, varelager og fryseri. Entreprenør for utbygginga er K. Nordang.

Dei bygningsmessige investeringane på 55 millioner inkl. mva gjer det mogleg å investere i meir effektiv teknologi for skiving og pakking av spekevarar som produserast på Stranda. Grilstad Stranda har i dag om lag 90 årsverk.

I tidlegfase har OSE bidrege med regulering og planlegging av uteområde, og er ansvarleg for prosjektering av byggteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk og er ansvarleg søkjar.