OSE søker folk

Til seksjonen Byggteknikk og Prosjektstyring søker vi:
Erfarne konstruksjonstekniske rådgivararar – RIB

OSE er inne i ei god utvikling og ønsker å styrke seg med erfarne sivilingeniørar/ Master (Msc) innanfor konstruksjonsteknikk. Stillinga tilbyr spennande arbeidsoppgåver og gode utviklings-moglegheiter.
Søknadsfrist 31.01.2019