OSE søker saksbehandlar byggesak

Vil du være med på å utforme OSE sitt tverrfaglege miljø i framtida?

OSE er inne i ei god utvikling og ønsker å styrke seg med saksbehandlar byggesak, med sakshandsaming mot offentleg mynde m.m. Stillinga tilbyr spennande arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter.
Søknadsfrist 01.03.2019