Øyra skule, Volda kommune

Nye Øyra skule er ein 2- parallell 1.-7. skule med tilleggslokale for Kulturskulen, SFO og ei innføringsklasse for minoritetsspråklege elevar. Under arbeidet var OSE ansvarleg for global stabilitet og jordskjelvsberekningar, og var rådgivande ingeniør for all stadstøypt betongarbeid.