Takk for at du besøker vår nettside – vi set stor pris på at du viser interesse for våre tenester.

OSE AS ønskjer at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider og vil forsikre deg om at personleg informasjon blir behandla på ein sikker måte av oss som behandlingsansvarleg.

Personvernerklæring
Vi har forplikta oss til å ta vare på ditt personvern. Du kan gå til nesten alle nettsidene våre utan å gi oss noko informasjon om deg sjølv. Men nokre gonger treng vi informasjon for å gi deg tenester du ber om og denne erklæringa om vern av personlege opplysningar gir opplysningar om innsamling og bruk av data i slike situasjonar.

Kryptert kommunikasjon
All informasjon du sender til oss over internett blir kryptert når det blir sendt og dekryptert på vår nettstad. Ingen uvedkomande kan difor gjere nytte av informasjonen du sender.

Innsamling av personlege opplysningar
Vi samlar også inn enkelte opplysningar om maskinvare og programvare. Desse opplysningane kan vere: IP-adresse, type nettlesar, operativsystem, domenenamn, tilgangstid og adresse til webområde. Informasjonen blir brukt til å drive nettsida, oppretthalde kvaliteten på nettsida og gi generell statistikk for bruken av vår nettside.

Underleverandørar
Våre underleverandørar av maskinvare eller programvare har ikkje tilgang til våre kundar sine personlege opplysningar, med mindre det er blir gjort tilgjengeleg av kunden sjølv, via andre kanalar enn våre. OSE nyttar ikkje underleverandørar eller gir personar som ikkje er tilsett hos oss tilgang til support, drift eller utvikling.

Cookies
Vi brukar cookies for å forbetre brukaropplevinga og sørge for at dei vala du tek blir hugsa. Desse blir sletta neste gong du startar nettlesaren din. I tillegg blir det lasta cookies frå Google Analytics som vi nyttar til å analysere bruksmønster av nettstaden. Personlege opplysningar eller annan informasjon blir ikkje lagra frå vår nettside.

Bruk av personlege opplysningar
Vi brukar dei personlege opplysningane til å:

  • sikre at nettstaden dekker dine behov
  • levere produkt og tenester, som nyheitsbrev, spesialtilbod og anna informasjon som du ber om eller kjøper
  • hjelpe oss med å lage og publisere innhald som er relevant for deg
  • varsle deg om nye tenester, spesialtilbod og oppdatert informasjon frå oss, dersom du ber om det

Kontroll av personlege opplysningar
Når du registrerer deg, eller på anna måte gir oss personlege opplysningar, deler vi kun denne informasjonen med tredjepartar dersom du gir ditt samtykke. Informasjonen vil berre bli brukt til formåla nemnt ovanfor. Dersom du registrerer deg, fortel du oss også korleis og om du vil at vi skal kommunisere med deg. Ønskjer du å endre eller slette personleg informasjon om deg sjølv, kan du når som helst gjere dette ved å ta kontakt med oss.

Tilgang til personlege opplysningar
Vi gir deg tilgang til eigne kundesider for å sikre at firma og personlege opplysningar er rett og oppdaterte. Dersom du registrerer deg eller ditt firma på vår heimeside, vil du til ei kvar tid ha full oversikt over bestillingane, produkta, faktura eller dine personlege opplysningar.

Vil du vite meir om oss?