Infrastruktur

Infrastruktur dekker fleire fagområde innanfor veg, bru, kraftstasjon, dam/inntak, skredvern, massetak, vatn og avlaup. OSE bistår både Statens vegvesen, kommunar, utbyggarar og privatpersonar i alt frå små til større prosjekt. OSE kan bistå med innmåling av eksisterande terreng til arbeidsgrunnlag/utstikking. I vårt arbeid brukar vi programma Gemini terreng, AutoCad, Revit og Civil 3D. Til utarbeidelse av NS3420 eller Prosseskode nyttar vi ISY G-prog beskrivelse. OSE har eige landmålingsutstyr.