Kraftstasjoner og dam/inntak

OSE har kompetanse til å ta på seg prosjektering av kraftstasjonar og mindre dam/inntak. OSE utarbeidar alt frå tilbodsdokument, prisinnhenting samt kontrahering av utførande til detaljering og arbeidsteikningar.