Veg og bru

OSE har kompetanse til å ta på seg prosjektering av vegbygging med tilhøyrande tekniske anlegg og bruer, der OSE kan utarbeide alt frå tilbodsdokument, prisinnhenting samt kontrahering av utførande til detaljering og arbeidsteikningar. OSE brukar gjeldande plangrunnlag, Håndbøkene til Statens vegvesen og/eller kommunal veg/gatenorm som prosjekteringsgrunnlag.